Wysokiej Jakości Organiczny Kompost

Nasz produkt składa się z kompostu organicznego, bezwonnego, humusowego i bez pasożytów (higienizowanego) z bardzo dużą zawartością substancji stałych od 30% < 90% z bardzo dużą zawartością składników odżywczych (patrz tabela).

Ten nawóz wysokiej jakości powstał poprzez kompostowanie tunelowe odchodów mieszanych różnego rodzaju.

W instalacji kompostowania tunelowego proces ten odbywa się w zamkniętym pomieszczeniu, przy czym proces kompostowania jest intensyfikowany poprzez wymuszone pompowanie powietrza przez kompostowaną masę. Zmieniając ilość nadmuchiwanego powietrza i ponownie nadmuchując to przechwycone powietrze przez nawóz przy użyciu działających z komputerem czujników wilgoci i temperatury można sterować przebiegiem tego procesu w zakresie temperatury i suszenia.

Po upływie 10 do 12 godzin wewnątrz tunelu można już osiągnąć temperaturę powyżej 70 stopni, co jest wystarczające do higienizowania nawozu zgodnie

z Rozporządzeniem Europejskim 1069/2009. Poprzez różne rozszerzenia tego procesu można z jednej strony zwiększyć zawartość substancji stałych do ponad 45% i jednocześnie znacznie poprawić zawartość składników odżywczych (patrz tabela)

N

Pomieszczenie jest hermetycznie zamykane

N

Substancje stałe uzyskujemy już od 30 do 90% suchej masy

N

Nawóz powstaje z odchodów zarówno świnskich jak i mieszanych

Wypełniony tunel

Drzwi tunelu do kompostowania zamykane sa hermetycznie

Podzespoły instalacji do kompostowania

guide